بررسی لینک

از این صفحه برای بررسی همزمان چند لینک دانلود برای اینکه آیا هنوز فعال هستند یا نه استفاده کنید. حداکثر 200 URL را در قسمت زیر وارد کنید، هر لینک در یک خط و در آخر بر روی «بررسی فایلها» کلیک کنید.